Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

134248179.jpg

Sandblæsning og overfladebehandling (maling)

Højkvalitetsmaling med overlegen finish.

Overfladebehandling af skibe, broer, vandtårne, offshore platforme, køretøjer, fly og kemikalietankere kræver lav luftfugtighed for at sikre, at overfladebehandlingen hæfter korrekt til overfladen. Giver luftens dugpunkt anledning til kondensdannelser på de kolde metaloverflader, vil coatingresultatet straks blive negativt påvirket.

Med en øget anvendelse af vandbaserede malinger kan Munters' affugtningsløsninger forbedre maleresultat, begrænse behovet for "touch-ups" og istedet være med til at øge kundernes mulighed for at levere en overlegen finish.

Behandling med vandbaserede lakker ved samtidig brug af sorptionsaffugtning sikrer høj tørrekapacitet ved lave temperaturer. Også overfladebehandlinger med pulveropslæmmet lakker får et førsteklasses resultat, når fugtforholdene under malingen er kontrollerede med Munters affugtning.

Munters' affugtningsløsninger muliggør maling af industrielle komponenter under optimerede forhold, helt uden kondensdannelser og sikrer, at SPC entreprenører kan sandblæse og male under de mest ekstreme klimaforhold.

Munters hjælper til, at entreprenøren kan overholde sine tidsplaner og specifikationer og samtidig garantere et højkvalitets resultat. Affugtningen hjælper til at forhindre bobler, rustpletter etc.

Med affugtningsløsninger kan fugtforholdene kontrolleres i hele sandblæsnings- og malingsperioden. Malersjak kan fuldføre en hel sandblæsning i én cyklus, og den tørre luft kan på en energieffektiv måde distribueres over lange afstande (f.eks. på et skib).

Blæs, rens og mal

Fugt udfældes som kondens på alle overflader, der er koldere end dugpunktet i den omgivende luft. De rustpletter, som kondensen vil forårsage, forhindres effektivt ved at reducere og kontrollere luftfugtigheden. Den elektrolytiske cirkel bliver brudt med fugtstyringen, og korrosionshastigheden nedsættes dramatisk.

  • Forhindrer rustpletter, blærer i overfladen og tørrefejl

  • Sikrer optimale konditioner for overfladebehandling

  • Leverer præcist den krævede lufttilstand

  • Forbedrer kvaliteten af overfladebehandlingen

  • Kontrollerer/reducerer fugten

  • Konditionerer indvendige hulrum før renoveringsopgaver

  • Overholder f.eks. marinens coating specifikationskrav

I sprøjtemalingskabiner sendes luften gennem Munters' sorptionsaffugtningsanlæg, der fjerner fugt men også VOC's, inden luften returneres til kabinen. Munters systemet fjerner de volative organiske stoffer fra procesluften, og den opvarmede regenereringsluft fra affugteren kan sendes til en termisk oxidator, der destruerer VOC's fra luften, før denne sendes ud i atmosfæren.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere