Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Evaporative cooling system.JPG

Evaporativ køling

Med Munters' evaporative køleteknik spares f.eks. op til 75% energi til køling af Datacentre.

Evaporativ køling er naturens eget svar på effektiv klimakontrol. Det er præcis dét køleprincip den menneskelige krop bruger, når fugt (sved) fordamper og køler huden. Det kræver kun meget lidt tilført energi, og evaporativ køling er den perfekte løsning til områder, hvor reduktion af høje temperaturer men også energiudgifter er vigtigt. Munters tilbyder en lang række produkter til forskellige typer af evaporativ køling og dækker mange forskellige industrier såsom datacentre, stalde, drivhuse og kraftværker.

dc-short-image-web.jpg

Evaporativ polymer varmeveksler køling - genial løsning til Datacentre

Munters' direkte og indirekte evaporative kølesystemer køler luften i bl.a. datacentrehospitalerlufthavne og kraftværker UDEN at tilføre fugt. Munters' prisbelønnede system, Oasis IEC (Indirect Evaporative Cooling), sikrer energibesparelser på op til 70% sammenholdt med traditonelle kølesystemer.

På kolde dage fungerer Oasis IEC i et såkaldt "dry mode" som luft-til-luft varmeveksler. Ved hjælp af almindelig varmeveksling vil udendørsluft køle lokalerne indirekte og uden brug af vand. Når temperaturen henover året stiger til over et vist niveau, vil vand internt fra Munters luftbehandlingsanlæg blive pumpet til dyserne, der væder overfladen af varmevekslerkanalerne, der bliver dækket af et tyndt lag vand.

Udeluften fordamper vand udvendigt på kanalerne, hvilket fjerner varmen fra den luft i varmevekslerkanalerne, der recirkuleres til/fra f.eks. datacenteret. I dette "wet mode" vil den recirkulerede luft køles, selvom udendørstemperaturen er høj. I de få timer om året, hvor udendørstemperaturen måtte være alt for høj og fugtig for den evaporative køling alene, kan et ganske lille kølevands-køleanlæg supplere den evaporative køling. Dette vil normalt ikke være nødvendigt i Nordeuropa, men er kendt fra f.eks. visse asiatiske og nordamerikanske lande.

Evaporative kølemedier

Luft sendes igennem en befugterblok, og vandet fordamper ved hjælp af energi fra luften, hvorved luften køles udelukkende ved brug af en ventilator og en vandpumpe. Allerede anvendt luft ventileres ud og erstattes med ny, frisk luft. De større vinkler i Munters' befugterblokke sender mest vand til den side af blokken, hvor behovet er stort, nemlig på luftindtagssiden.

Munters DataDek, Glas-Dek, CELdek, WetDek og TURBIdek er højeffektive evaporative kølemedier, som er blevet udviklet til at sikre maksimal køling og befugtning, lavt tryktab og mange års uforstyrret drift.

Indirekte evaporative komfortkøling sparer masser af energi

Evaporativ køling er en energieffektiv løsning til brancher, hvor varmt indendørsklima er en udfordring. I Danmark har Munters A/S samarbejdet med NB Ventilation om et ventilations/kølekoncept, bl.a. til Danfoss A/S, hvor Munters FA6 befugterblokke anvendes til indirekte evaporativ køling af både produktions- og kontorlokaler. Konceptet sikrer meget store energibesparelser og køling helt uden brug af konventionel kompressorkøling. 

Læs case study fra Danfoss A/S her.

Kraft-/varmeværker

Munters' evaporative GTEC-køleløsninger øger effektiviteten på gasturbiner, kraftværker og dieselmotorer. Evaporativ køling kan opnå 95% køleeffektivitet ved, at højeffektive evaporative kølemedier forkøler og dermed øger forbrændingsluftens densitet ved at reducere dennes temperatur. Munters GTEC køleløsninger kan øge kraftværkets output med ca. 20%, i varme eller tørre egne dog helt op til 60%.

474842565-web.jpg

Munters for-kølere sikrer en meget kort tilbagebetalingstid. På nye anlæg vil en ekstra fordel ved at integrere Munters luftfiltre til for-kølingen betyde, at investeringen reduceres, da filtrering og køling integreres i en fælles ramme. Den evaporative for-køler leverer aerosolfri, kølet luft med et konstant tryktab året rundt.

  • Øger effektiviteten af f.eks. turbiner

  • Lave driftsomkostninger

  • Kort tilbagebetalingstid

Poultry icon

Fjerkræavl

I perioder med høje udendørstemperaturer er evaporative kølesystemer afgørende for at kunne optimere luftkvaliteten i tunnel-ventilerede fjerkræstalde. Ved at reducere staldtemperaturen reduceres også dyrenes stress, der er forårsaget af varme.

Greenhouses icon

Hortikultur

En ensartet lufttemperatur er meget vigtigt i et drivhus, hvor der er en skrøbelig balance, der skal holdes for at sikre en maksimal produktion. Ved at bruge Munters' højeffektive evaporative befugterblokke i det evaporative system, vil denne balance sikres.

Swine icon

Svineavl

Nøglen til et optimalt staldklima og optimal produktion er et stabilt temperaturniveau. Ved at installere et evaporativt kølesystem med CELdek befugterblokke er man sikret et veldokumenteret og gennemprøvet princip til at opnå en mere stabil lufttemperatur og høj luftkvalitet.

Dairy icon

Kvægdrift

Stress fremkaldt af varme kan resultere i nedsat mælkeproduktion. En recirkulerende type evaporativ køling, der anvender højkvalitets CELdek befugterblokke vil kunne minimere produktionstabet i perioder med ekstremt høje udendørstemperaturer.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere