Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Whistleblower-politik

Munters, dets datterselskaber og joint ventures er forpligtede til de højest mulige standarder for åbenhed, ærlighed og ansvarlighed. Vi forventer, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der har bekymringer om virksomhedens adfærd, kommunikerer disse bekymringer til os.

Medarbejderne er ofte de første til at opdage, at der kan være forseelser i virksomheden. Dog kan medarbejderen beslutte ikke at udtrykke bekymring, fordi følelsen af ​​at tale op ville være illoyalt over for kolleger eller virksomheden . Der kan også være frygt for chikane. Under disse omstændigheder kan det være nemmere at ignorere spørgsmålet snarere end at rapportere det.

Formålet med denne politik er at tilskynde medarbejderne til at indberette sager uden risiko for repressalier eller diskrimination. Denne politik gør det muligt for medarbejderne at rejse alvorlige bekymringer , de måtte have om sager, der opstår inden for eller vedrørende virksomheden , snarere end at ignorere et problem eller søge en løsning på det uden om Munters .

Denne politik gælder for alle medarbejdere og forretningspartnere, der arbejder for Munters , vore datterselskaber og joint ventures .

Politikken er en klar erklæring om, at hvis nogen forseelser af virksomheden eller nogen af ​​dens ansatte, konsulenter , entreprenører eller leverandører er rapporteret , vil Munters beskæftige sig med det hurtigt og grundigt undersøge og rette den. Vi vil se nærmere på midler til at sikre , at en sådan forseelse forhindres i fremtiden. Vi opfordrer vores kunder til at gøre os opmærksomme på eventuelle forseelser .

Definitioner

Whistleblowing

Whistleblowing tiltrækker ledelsens opmærksomhed til oplysninger om potentielt ulovlig og / eller uetisk praksis , også kendt som forseelser .

Forseelser

Forseelser indebærer en retsstridig eller ulovlig adfærd og kan omfatte:

 • En ulovlig handling , som kan være civil eller strafferetlig

 • Manglende overholdelse af virksomhedens politik

 • Bevidst at overtræde lokale love eller regler i noget land

 • Uprofessionel adfærd

 • Tvivlsom regnskabsføring , svig eller revisionspraksis

 • Praksis, der kan forårsage fysisk skade eller skade på en person eller ejendom

 • Undlade at berigtige eller tage rimelige skridt til at anmelde en sag, der kan forårsage betydelige og undgåelige omkostninger eller tab for virksomheden

 • Misbrug af magt eller autoritet for uautoriseret eller formål

 • Uretfærdig forskelsbehandling såsom forskelsbehandling på grund af alder, race, køn, religion, seksuel orientering, civilstand, barsels status , politisk overbevisning eller etnisk baggrund i løbet af ansættelsesforholdet eller levering af tjenesteydelser

 • Interessekonflikter

Dette er ikke en udtømmende liste, men snarere eksempler på den form for adfærd , der kan anses for forseelser.

Beskyttelse

Enhver medarbejder, der fremlægger oplysninger eller rejser en bekymring under denne politik vil være beskyttet, hvis medarbejderen:

 • Fremlægger oplysningerne i god tro

 • Anser det for væsentligt sandt

 • Ikke handler skadeligt eller gør falske beskyldninger

 • Ikke søger nogen personlig eller økonomisk vinding

Proces

Kontaktperson

Enhver med en klage eller bekymring bør kontakte hans eller hendes vejleder, leder eller den ansvarlige for den afdeling , der giver den pågældende tjeneste . Vejlederen eller lederen vil beslutte, om sagen skal sendes videre til Senior Management baseret på alvoren og følsomheden af ​​de involverede spørgsmål og den person , der mistænkes for ulovligheder .

Hvis klagen er i forhold til din chef, leder eller enhver anden person i direkte kommandovej for dig, bør følgende klage sti anvendes:

Den administrerende direktør, John -Peter Leesi , kan kontaktes via post til :

Munters AB
P.O. Box 1188
SE - 164 26 Kista
Sweden

Anonyme rapporter vil blive accepteret.

Svar

Munters vil handle på enhver b ekymring, der bliver rejst . Bemærk venligst, at Munters kan vurdere en bekymring efter at have foretaget en indledende undersøgelse og , mest sandsynligt, efter behørig undersøgelse af det pågældende område.

Hvor det er relevant, kan den rejste sag:

 • Undersøges af ledelsen , bestyrelsen , intern revision eller gennem den disciplinære proces

 • Blive henvist til politiet eller andre retshåndhævende myndigheder

 • Blive henvist til den uafhængige revisor

 • Bliv genstand for en uafhængig undersøgelse

For at beskytte de involverede personer og de, der er mistænkte for den påståede forseelse , vil der blive udført en indledende undersøgelse for at afgøre, om en undersøgelse er relevant, og hvis ja, hvilken form det skal tage . Hvis en hurtig indsats er nødvendig, vil dette blive gennemført før enhver undersøgelse gennemføres.

Senest ti arbejdsdage efter en bekymring bliver hævet, vil den ansvarlige leder kommunikere tilbage til dig og:

 • Erkende, at bekymringen er modtaget;

 • Angive, hvordan sagen skal håndteres ;

 • Give et skøn over , hvor lang tid det vil tage at give et endeligt svar ;

 • Fortælle dig, om en indledende undersøgelse vil blive foretaget ; og

 • Fortælle dig, om yderligere undersøgelser vil finde sted, og hvis ikke , hvorfor .

Mængden af ​​kontakt mellem de ledere, der overvejer sagerne , og díg vil afhænge af karakteren af ​​de sager, der rejses og klarheden af oplysningerne .

Munters vil tage skridt til at minimere eventuelle vanskeligheder, som du kan opleve som et resultat af at rejse en bekymring. For eksempel, hvis du er forpligtet til at vidne i straffesager eller disciplinærsager , vil virksomheden arrangere for dig at modtage juridisk rådgivning om proceduren.

Munters erkender, at enhver person, der giver anledning til bekymring, får brug for sikkerhed for, at det er blevet rettet . Med forbehold for juridiske begrænsninger vil virksomheden give oplysninger om resultaterne af enhver undersøgelse , som angivet ovenfor.

Tidsplan

Bekymringer vil blive undersøgt så hurtigt, som det er praktisk muligt. Det skal forstås, at det kan være nødvendigt at henvise en sag til en ekstern rådgiver, og at dette kan resultere i en forlængelse af den undersøgende proces. Alvorligheden og kompleksiteten af ​​en klage kan også have en negativ indvirkning på den tid, det tager at undersøge sagen. Virksomheden vil forsøge på forhånd at angive den forventede tidsplan for at undersøge klagen.

Forebyggelse af gensidige beskyldninger , repressalier eller chikane

Virksomheden vil ikke tolerere nogen forsøg fra nogen som helst på at anvende sanktionerne eller at diskriminere nogen person, som har rapporteret en alvorlig og reel bekymring til virksomheden, som de har vedrørende en tilsyneladende forseelse. Enhver sådan repressalie vil blive behandlet hurtigt og med strenge disciplinære konsekvenser.

Fortrolighed og anonymitet

Munters vil respektere fortroligheden af ​​alle modtagne whistleblowing-klager, hvor klageren anmoder om fortrolig behandling. Anonyme klager kan være svære at følge op på samt kontrollere, om den person, der klager, er parat til at give hans eller hendes navn på et senere tidspunkt.

Falske og ondsindede beskyldninger

Hos Munters bestræber vi os på at fortsætte med at opfylde de højeste standarder for ærlighed og integritet . Vi vil sikre, at tilstrækkelige ressourcer er sat ind til at undersøge enhver klage, som vi modtager.

Men det er vigtigt for enhver medarbejder, der overvejer at komme med beskyldninger, at sikre, at de er oprigtige .

Virksomheden vil betragte foretagelse af eventuelle bevidst falske eller ondsindede beskyldninger af enhver ansat i virksomheden som en alvorlig disciplinær forseelse , hvilket kan medføre disciplinære foranstaltninger, herunder afskedigelse .

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere