Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Bedrageripolitik

Munters bedrageripolitik guider til afsløring og forebyggelse af svig mod Munters. Vi fremmer konsekvent ansattes adfærd ved at give retningslinjer og tildele ansvar for udviklingen af kontrol og gennemførelse af undersøgelserne. En rapport om mistanke om uregelmæssigheder vil blive præsenteret med jævne mellemrum til bestyrelsen.

Politikkens anvendelighed

Denne politik gælder for enhver uregelmæssighed, der involverer medarbejdere samt aktionærer, rådgivere, entreprenører, leverandører, eksterne bureauer og andre parter med en forretningsforbindelse med Munters.

Enhver undersøgelse af svig vil blive udført uden hensyn til personens position, titel eller forholdet til Munters.

Eksempler på bedrageri

Bekymringer, som skal indberettes, omfatter, men er ikke begrænset til, personale, der begår eller forsøger at begå:

  • Enhver uærlig eller svigagtig handling;

  • Forfalskning eller ændring af dokumenter eller regnskaber;

  • Misbrug af midler, forsyninger eller andre aktiver;

  • Uregelmæssigheder i håndtering eller rapportering af penge eller finansielle transaktioner;

  • Profitering fra en officiel position;

  • Offentliggørelse af officielle aktiviteter eller information til fordel;

  • Accepterer eller søger værdi fra tredjemand som følge af officiel stilling eller hverv;

  • Tyveri eller misbrug af ejendom, faciliteter eller tjenester.

Bedrageripolitik

Alle ledergrupper er ansvarlige for forebyggelse og afsløring af svig og andre uregelmæssigheder. Svig defineres som forsætlig, falsk repræsentation eller fortielse af en materiel kendsgerning med det formål at overtale andre til at handle på det til hans eller hendes skade.

Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere uregelmæssigheder, der konstateres.

Opdagelse og forebyggelse af bedrageri er en løbende aktivitet for alle ledelsesteam og vil blive rapporteret og fulgt op på Business Review og lokale bestyrelsesmøder.

Hvert medlem af et ledelsesteam skal være bekendt med de typer af uregelmæssigheder, der måtte opstå inden for hans eller hendes ansvarsområde og være opmærksom på ethvert tegn på uregelmæssigheder.

Undladelse af at rapportere om en mistanke om svig eller uregelmæssigheder kan føre til disciplinære foranstaltninger.

Enhver uregelmæssighed, der er opdaget, eller mistanke skal indberettes straks til økonomidirektøren, som vil informere den administrerende direktør og bestyrelsen. Rapporter kan også sendes direkte til den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden. Anonyme indberetninger vil blive accepteret.

Uregelmæssigheden skal straks anmeldes til de relevante myndigheder.

Alle Munters medarbejdere er forpligtede til at samarbejde fuldt ud med interne og eksterne undersøgelser. I modsat fald vil det resultere i disciplinære foranstaltninger.

Munters vil altid gøre det yderste, herunder alle niveauer af sagsanlæg, for at søge at inddrive eventuelle midler, der er gået tabt på grund af svig. Enhver medarbejder, der er involveret i svigagtig adfærd, vil være underlagt disciplinære foranstaltninger – herunder om afskedigelse – samt sagsanlæg.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere