Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Responsible-business-practices-main-image.jpg

Social ansvarlighed

Forretningsetik

Munters er forpligtet til det højeste niveau af forretningsetik og integritet i alle aspekter af vores aktiviteter.

Virksomhedskultur

Munters' brand skal altid være forbundet med en socialt og etisk ansvarlig adfærd, respekt for menneskerettighederne, gode arbejdsforhold og sund forretningsmetode. Munters støtter de ti principper om virksomheders sociale ansvar udtrykt i UN Global Compact. Disse principper er sammensat af reglerne om respekt for de grundlæggende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder – herunder regler mod børnearbejde og tvangsarbejde, miljømæssige retningslinjer og regler mod korruption.


Menneskerettigheder

Krænkelser af menneskerettighederne

Munters støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder. Vi skal sikre, at Munters ikke bidrager til krænkelser af menneskerettighederne. Vi vil også sikre, at Munters ikke er – hverken direkte eller indirekte, aktivt eller inaktivt – medskyldig eller drager fordel af overtrædere af menneskerettighederne.

Munters har forpligtet sig til at sikre, at der ikke er tvangsarbejde eller menneskehandel i vores forsyningskæder eller i nogen del af vores forretning, og Munters koncernen tilslutter sig UK Modern Slavery Act 2015.

Forskelsbehandling og lige muligheder

Vi tilbyder alle medarbejdere lige muligheder. Munters ikke deltage i eller være medskyldig i forskelsbehandling på grund af etnicitet, national oprindelse, religion, handicap, køn, seksuel orientering, medlemskab af fagforening, politisk tilhørsforhold, moderskab, civilstand eller alder over for enhver person i forbindelse med beskæftigelse, pension, uddannelsesmæssige personalegoder, forfremmelse eller opsigelse af kontrakter.

Ret til organisering og kollektiv forhandling

Munters respekterer medarbejdere, der ønsker at danne og/eller slutte sig til fagforeninger eller andre sammenslutninger. Munters fører en åben dialog mellem tillidsrepræsentanter og virksomhedens ledelse.

Korruption

Munters skal modarbejde alle former for korruption – herunder afpresning og bestikkelse. Korruption kan antage mange former, der varierer fra en mindre brug af indflydelse til institutionaliseret bestikkelse. Korruption defineres som: "Misbrug af betroet magt for egen vindings skyld." (1)

Det kan betyde ikke blot økonomisk gevinst, men også ikke-finansielle fordele.

Bestikkelse defineres som: "Et tilbud eller modtagelse af en gave, lån, honorar, belønning eller andre fordele til eller fra en person som en tilskyndelse til at gøre noget, der er uærligt, ulovligt eller et tillidsbrud, i udførelsen af ​​virksomhedens forretning. "(2)

I menuen til venstre finder du Munters' Anti-bestikkelse Manuel og politik samt Munters' Whistleblower politik. Der vil du også finde Munters for Bekæmpelse af Svig-politik.

Afpresning er defineret som: "En opfordring til bestikkelse er den handling at spørge eller lokke en anden til at begå bestikkelse. Det bliver afpresning, når dette krav er ledsaget af trusler, der bringer den personlige integritet eller livet af de private aktører i fare." (3)

Anti-bestikkelse

Whistleblower

Svig

Leverandører og partnere

Munters skal anvende passende metoder til at vurdere og vælge leverandører og samarbejdspartnere. Inkluderet i evalueringsprocessen er evnen til at overholde denne politik og andre relevante politikker. Vi skal sikre og dokumentere, at leverandører og samarbejdspartnere overholder denne politik på langt sigt. Leverandørerne vil også blive evalueret i overensstemmelse med de betingelser for social ansvarlighed i vores leverandørsystem evaluering.

(1) Gennemsigtighed International's definition
(2) Gennemsigtighed International's definition
(3) OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere