Ask a question!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Close
Greenhouse with flowers

Zakrnělý růst

Nemůžete využít prostředí venku, ale řízením klimatu v uzavřeném prostředí lze vytvořit a trvale udržovat optimální podmínky pro růst.

Tyto podmínky obvykle představují teplotu mezi 20 °C a 25 °C a vlhkost nejvýše 80 %. Dokonce i v tropických a subtropických oblastech.

Není žádným tajemstvím, že nadměrné teplo ve skleníku může vést k četným problémům včetně zakrnělého růstu, spálených listů, poškozených plodů a dokonce i celkové neúrody. Dalším faktorem, který přispívá k problémům s úrodou, je nesprávná vlhkost. Pokud je vlhkost příliš nízká, vede to k nadměrné transpiraci a poškození úrody. Pokud je příliš vysoká, budou rostliny náchylné k napadení houbami a plísněmi.

Tomatoes in greenhouse
Greenhouse plants

Dobrou zprávou je, že všem výše uvedeným jevům lze čelit; instalace ohřívačů a oběhových ventilátorů předchází vzniku chladných míst a stratifikaci vzduchu ve skleníku, čímž se snižuje riziko kondenzace a nástupu botrytidy způsobené vlhkem; dodatečné odsávací ventilátory zajišťují dodatečnou ventilaci, aby se zabránilo extrémním teplotám a byly zajištěny přiměřené koncentrace CO2; a vysokým úrovním vlhkosti lze předcházet kombinací recirkulačních ventilátorů, odsávacích ventilátorů a ohřívačů.

Společnost Munters může pomoci omezit choroby ve sklenících a vyřešit problémy s produktivitou prostřednictvím našich systémů řízení prostředí, které zajišťují dokonalé prostředí ve všech fázích skleníkové produkce.   

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.