Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

508050381.jpg

Tepelný stres

Proti tepelnému stresu lze bojovat! Ve všech výše uvedených scénářích lze dosáhnout chladivé úlevy nainstalováním systému řízení prostředí od společnosti Munters.

Drůbež
Známkami tepelného stresu jsou lapání po dechu s otevřeným zobákem, roztahování křídel a krčení se u země. Ptáci nepřibývají na váze nebo hmotnost ztrácejí a zvyšuje se úmrtnost. Zmenšuje se velikost vejce a zhoršuje kvalita skořápky. U chovných kusů se snižuje plodnost.

Closeup broilers
Piglets at a finisher farm

Vepři/prasata
Ke známkám tepelného stresu patři zjevné nepohodlí a strádání, které se projevuje válením, svalovými třesy, zvýšenou úmrtností a nízkými váhovými přírůstky, lapáním po dechu, výrazně sníženou konzumací krmiva. Prasnice mají nižší produkci mléka, sníženou plodnost a menší počet selat ve vrhu.

Mléčné farmy
Dojnice lapají po dechu a vypijí dvojnásobné množství vody. Většinou také mají ve zvyku stát a slintat.
Krávy méně žerou a snaží se být v nejchladnějších částech stodoly.
Když krávy vykazují známky, že jsou mimo oblast tepelné pohody a pociťují tepelný stres, měli by se zemědělci nebo mlékárenské společnosti velmi zajímat o zlepšování systému řízení prostředí, aby horko překonali. Tepelný stres má obrovský negativní dopad na výsledky produkce. Jde například o sníženou produkci mléka, negativní dopad na efektivitu reprodukce (oplodnění, početí a udržování březosti) a vyšší riziko infekcí.

Dairy cows at feeding time
Greenhouse with flowers

Skleníky
Tepelný stres mohou pociťovat i rostliny, což se projevuje zakrnělým růstem, svraštělými plody a uschlými listy. Vysoké teploty a nedostatek vlhkosti nutí rostliny ve skleníku k nadměrné transpiraci a
dochází k poškození úrody.

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.