Ask a question!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Close
Disease prevention in livestock

Choroby hospodářských zvířat

Z pohledu chovatelů představují choroby hospodářských zvířat velkou hrozbu pro zemědělské hospodářství. Mohou výrazně ovlivnit produkci a produktivitu, protože nemocná zvířata produkují méně mléka nebo vajec a mají méně masa.

Neřízená ventilace může způsobovat zdravotní problémy hospodářských zvířat, jako jsou například různé choroby způsobené průvanem, chladným počasím nebo příliš vysokými úrovněmi čpavku, agresivních chemikálií v hnoji nebo dezinfekčních prostředků.

Existují způsoby, jak předcházet pronikání a šíření chorob v budovách pro hospodářská zvířata. Účinným a nákladově efektivním způsobem řízení chorob je vytvoření uzavřeného prostoru, kde se uplatňuje biologická bezpečnost a který je vybaven systémem pro řízení prostředí.  Uzavření budovy snižuje riziko pronikání hlodavců nebo divoké zvěře do budovy a šíření chorob.

Z geografického pohledu zvyšuje shlukování živočišné výroby riziko, že jedna populace hospodářských zvířat infikuje druhou. Jedním ze způsobů, jak toto riziko omezit, je používání komínových ventilátorů, aby se odpadní vzduch dostával nahoru do atmosféry. Další možností je používání filtrů k filtrování polétavých virů, které se přenášejí na prachových částicích nebo kapičkách.

Společnost Munters může pomoci omezit choroby hospodářských zvířat a vyřešit problémy se zdravím zvířat prostřednictvím našich systémů řízení prostředí, které zajišťují dokonalé prostředí ve všech fázích živočišné produkce, udržují produktivitu farmy a předcházejí ztrátám. 

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.