Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
Corrosion

Koroze

Koroze neboli oxidace kovu je značně ovlivňována přítomností vlhkosti ve vzduchu.

Vysoká relativní vlhkost způsobuje, že se na povrchu kovu usazuje tenká vrstva molekul vodní páry, která vytváří elektrolyt pro proces koroze.

Na mnoha místech po světě přesahuje průměrná relativní vlhkost 75 %. Pomocí zařízení Munters lze relativní vlhkost bez jakýchkoli problémů snížit na 45–50 % a zastavit tak korozi oceli. Tím se výrazně sníží škody a náklady na údržbu.

Techniky odvlhčování k předcházení korozi se používají v mnoha oblastech, jako je například ochrana obranného vybavení, stavba mostů, výroba elektroniky a polovodičů, skladování (náhradních) dílů v automobilovém průmyslu a ve vodárnách. Ochrana před korozí je rovněž velmi důležitá v oboru odstraňování škod způsobených vodou a ohněm.

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.