Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Úspory energie se systémy zpětného získávání energie pro rotory Munters

Máte ve svém provozu některý z mnoha starších a stále spolehlivě fungujících odvlhčovačů Munters?Podobně jako společnost Munters a další firmy, které dbají na životní prostředí, i vy se možná zaměřujete na snižování spotřeby energie a redukci uhlíkové stopy. Pokud je tomu tak, může vám společnost Munters nabídnout řešení dodatečné optimalizace energetické účinnosti těchto starších zařízení, která vám zajistí energeticky účinný provoz na roky dopředu.

Jak snížit spotřebu energie na regeneraci až o 25 %

Protože se většina energie potřebné na vysoušecí proces využívá na ohřívání regenerační vzduchu, je možné dosáhnout významných energetických úspor zpětným získáváním energie v regeneračním cyklu.

Systémy vnitřního zpětného získávání energie pro proces regenerace na rotoru je možné instalovat dodatečně do mnoha větších odvlhčovačů (např. řady MX, MA, MCD, ICA, MTS a MDU). Nabízejí možnosti až 25% úspory energie, obvykle ve spojitosti s krátkou návratností investic – zhruba 2 roky či méně.

Naši zkušení pracovníci ze servisních týmů mohou instalovat profukovací sektory snadno přímo na pracovišti a zákrok nevyžaduje žádné vnější přestavby – většina práce se odehrává uvnitř vlastního odvlhčovače.

webdividerblue.gif

Standardní konstrukce vysoušecího rotoru Munters

Vysoušecí rotor (kolo) od společnosti Munters funguje na principu sorpce, kdy vysoušeč odstraňuje vodní páry přímo ze vzduchu pomocí procesu adsorpce nebo absorpce.

Sušený vzduch prochází rotorem a vysoušeč odstraňuje vodní páru přímo ze vzduchu a při otáčení kola ji zadržuje.

Když vysoušeč s vysokým obsahem vlhkosti prochází regeneračním sektorem (90° stíněná část povrchu rotoru), je vodní pára přenesena do ohřívaného proudu vzduchu, který je vypuštěn ven.

Tento proces je průběžný a umožňuje vysoce účinné a nepřerušené odvlhčování.

V tomto neustálém procesu přenáší rotor teplo do proudu provozního vzduchu. Právě tuto energii zpětně získáváme a používáme v regeneračním cyklu, což vede ke snížení nákladů na energii na regeneraci a následné chlazení.

Nabízíme různé druhy interních regeneračních systémů, které individuálně navrhujeme pro různé řady odvlhčovačů.

ysoušecí rotor (kolo) od společnosti Munters funguje na principu sorpce, kdy vysoušeč odstraňuje vodní páry přímo ze vzduchu pomocí procesu adsorpce nebo absorpce.

Sušený vzduch prochází rotorem a vysoušeč odstraňuje vodní páru přímo ze vzduchu a při otáčení kola ji zadržuje.

Když vysoušeč s vysokým obsahem vlhkosti prochází regeneračním sektorem (90° stíněná část povrchu rotoru), je vodní pára přenesena do ohřívaného proudu vzduchu, který je vypuštěn ven.

Tento proces je průběžný a umožňuje vysoce účinné a nepřerušené odvlhčování.

V tomto neustálém procesu přenáší rotor teplo do proudu provozního vzduchu. Právě tuto energii zpětně získáváme a používáme v regeneračním cyklu, což vede ke snížení nákladů na energii na regeneraci a následné chlazení.

Nabízíme různé druhy interních regeneračních systémů, které individuálně navrhujeme pro různé řady odvlhčovačů.

 

Energy Recovery Purge (ERP) – snížení energie potřebné pro regeneraci  

 

Při modernizaci odvlhčovače pomocí systému ERPse na obě strany vysoušecího rotoru doplní další sektor. Tento sektor navíc se umístí na stranu provozního vzduchu, kde rotor opouští regenerační komoru. Čerstvý vzduch z regeneračního vstupu (1) projde tímto profukovacím systémem, kde se odebere z materiálu rotoru teplo a toto zpětně získané odpadní teplo se smísí s regeneračním vzduchem za ohřívákem (2).

Takto je možné zmenšit rozměry (i spotřebu energie) regeneračního ohříváku a stále dosahovat stejného odvlhčovacího výkonu.  Když systém ERPodebere teplo z materiálu rotoru, sníží se teplota provozního vzduchu (3), což zajistí podstatné úspory všude tam, kde se vyžaduje jeho následné chlazení.    

Systém ERP je možné dodatečně instalovat do odvlhčovačů řady MX, MDU a MDS.

Výhod:

 • Snížení nákladů na energii na regeneraci až o 25 %
 • Snížení nákladů na energii na následné chlazení
 • Zmenšení uhlíkové stopy
 • Menší náklady než v případě externí regenerace tepla
 • Návratnost investic do 1 až 2 let
 • Pro řadu MX je k dispozici standardní sada umožňující snadnou instalaci
webdividerblue.gif

Pre Purge – interní regenerace energie v otevřených systémech

 

Pro odvlhčovače řady MX provozované v otevřených systémech (odvlhčovač je umístěn mimo odvlhčovanou místnost a nezajišťuje recirkulaci vzduchu), představuje systém PrePurge snadno instalované řešení pro regeneraci energie. Systém PrePurge zahrnuje pouze jeden profukovací sektor, který vede teplý provozní vzduch z rotoru do regeneračního proudu vzduchu (1). Část čerstvého vzduchu pro regeneraci (2) je tak nahrazena teplým vzduchem, což snižuje náklady na energii, kterou spotřebovává regenerační ohřívák.

       

Výhody:

 • Snížení nákladů na energii na regeneraci až o 25 %
 • Snížení nákladů na energii na následné chlazení
 • Zmenšení uhlíkové stopy
 • Snadná instalace
 • Návratnost investic do 1 až 2 let

Další možnosti profukování:

Společnost Munters vyvinula také profukovací sektory zvyšující kapacitu vlastního rotoru. Doplňte do svého systému Low Dewpoint Purge, provozujete-li odvlhčovač v prostředí vyžadujícím nízký rosný bod, případně použijte systém Energy Efficiency Purge (EEP), který zvyšuje výkon rotoru při zachování stejné spotřeby energie.

Další informace naleznete zde

 

 

PowerPurge™ – na míru připravený profukovací sektor pro rotory o průměru minimálně 1,3 m

V případě odvlhčovačů typu MDU a MDS, je-li obsah vody na vstupu nižší než 12 g/kg, systém PowerPurge™ účinně regeneruje teplo přímo uvnitř regeneračního sektoru.

Jedinečný a patentovaný systém PowerPurge™ shromažďuje odpadní teplo z nejteplejší části vysoušecího rotoru (kola) a využívá toto teplo jako pomocný prostředek v regeneračním cyklu rotoru. Tím se snižuje potřeba dodávky energie pro regeneraci a současně se snižuje teplota vypouštěného provozního vzduchu, což umožňuje snížit i náklady na případné následné chlazení.

Jak to funguje?

V rámci standardního regeneračního sektoru rotoru jsou doplněny dva profukovací sektory, čímž se příslušným způsobem regenerační sektor zmenší. Oddělený proud vzduchu (1) recirkuluje v uzavřené smyčce. Tento vzduchový okruh chladí materiál rotoru, než vstoupí do proudu provozního vzduchu. Toto regenerované teplo předehřívá materiál rotoru v druhém profukovacím sektoru, než se dostane do regeneračního sektoru.

Jedná se o velmi účinnou metodu snižování energie, kterou spotřebovává regenerační ohřívák.

 

        

Výhody:

 • Snížení instalované kapacity regeneračního ohříváku – až o 30 %
 • Snížení nákladů na energii na následné chlazení
 • Zlepšený sušící výkon
 • Návratnost investic do 1 až 2 let
 • Zmenšení uhlíkové stopy
 • Patentovaná technologie
 • Systém na míru podle pracoviště

 

webdividerblue.gif

 

Case studies documenting huge savings

We have published a number of Case Studies on purge installations. Read more here:

Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Další možnosti modernizace, které jsou k dispozici

Audit výkonu

Audit výkonu, který provede společnost Munters, zkontroluje výkon vysoušecího rotoru. Na základě vydané zprávy o výkonu vám náš servisní tým doporučí případné další postupy.

Energetický audit (přeložit a využívat pouze v zemích, kde se tato služba nabízí)

Energetický audit jde dále než k odvlhčovači a představuje 360° audit systému odvlhčování i kompletní instalace jako takové. Výsledkem rozsáhlého auditu jsou doporučení ohledně úprav či modernizace, které vám zajistí lepší kapacitu a energetickou účinnost systému.

Změna zdroje energie

V případě, že se od doby uvedení odvlhčovacího systému do provozu objevil nějaký alternativní a méně nákladný zdroj energie, bývá často výhodné přebudovat zdroj energie na regeneraci například z elektřiny na plyn nebo páru. Nižší náklady na energii zajistí kratší návratnost investic a redukci uhlíkové stopy.

Duální regenerace

Je-li k dispozici odpadní energie, změna návrhu odvlhčovacího systému může často zajistit značné úspory energie na základě využití odpadní energie pro regeneraci proudu vzduchu. Na základě analýzy konfigurace, instalace a řídicích systémů vyhodnotí náš servisní tým možnou ziskovost takového projektu a vypočítá úspory.

Možnosti řízení

Byla vyvinuta celá řada pokročilých možností řízení, které umožňují dodatečnou instalaci. Aktualizace systémů řízení umožňuje lepší řízení i připojení ke stávajícím systémům MBS. Modulační řízení umožňuje energeticky účinnější provoz a alarmy zvyšují bezpečnost.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte servisní tým společnosti Munters!

 

Munters Purge Options for existing dehumidifiers

PURGE OPTIONS BROCHURE

Download for print

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.