Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
72919783.jpg

Supermarkety

Kvůli velkému množství energie, jež supermarkety spotřebují, a kvůli rostoucímu zájmu o kvalitu vnitřního vzduchu se do popředí dostává přesné řízení teploty a vlhkosti.

Supermarkety ale představují pro systémy vytápění, ventilace a úpravy vzduchu jednu z nejobtížnějších aplikací. Supermarkety vyžadují přísnější regulaci vlhkosti, aby nedocházelo k tvorbě námrazy v chladicích vitrínách. Když dochází k námraze, je třeba vitrínu často odmrazovat, čímž se ohřívají chlazené produkty a zkracuje se jejich životnost. Z chladicích vitrín se také šíří chladný vzduch do uliček supermarketu a může tak vytvářet chladné prostředí, které omezuje čas, který zákazník v obchodě stráví. Proto je důležité v těchto prostorách snížit vlhkost a zároveň zachovat příjemnou teplotu.  

Specializované systémy Munters pro venkovní vzduch (DOAS) využívají pro udržení potřebných podmínek v supermarketech dle požadavků obchodníků v různých podnebích po celém světě technologie rekuperace energie a regulace vlhkosti. Tyto systémy chladí a odvlhčují 100% venkovní vzduch s využitím jedné třetiny energie běžných systémů s přímým chlazením. Díky společnosti Munters mohou mít supermarkety ve svých obchodech 40–45% relativní vlhkost, tím uspořit nejméně 10–15 % energie pro chladicí vitríny a přitom udržet vynikající viditelnost a kvalitu produktů. Zatímco běžné klimatizační systémy s přímým chlazením mají se splněním těchto podmínek problémy, adsorpční systémy udržují tyto podmínky s nízkými náklady, a snižují tak celkový účet obchodu za energii. 

84591520.jpg

Díky více než 25leté zkušenosti s dodávkami pro supermarkety a více než 3.000 instalací může společnost Munters nabídnout různé systémy pro chlazení, odvlhčování a rekuperaci energie v různých velikostech a konfiguracích podle potřeb dané budovy. Zavedením účinnějších výkonných klimatizačních systémů získají obchody vyšší tržby a nižší provozní náklady, a přitom poskytnou svým zákazníkům i zaměstnancům příjemnější prostředí.

Award

         

Health & Safety Award

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.