Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
ussatdesa_Plastics_Production_738x400.jpg

Plasty

U většiny operací při vstřikování plastů musí být pro optimální výsledek teplota chladiva formy velmi nízká.

Toto rychlé chlazení formy znamená, že na jejím povrchu dochází ke kondenzaci vodních par z okolního vzduchu. Zkondenzovaná voda na formě způsobuje problém, protože forma začne korodovat. Způsobuje také problémy s kvalitou výrobku, na kterém zůstanou stopy od vody nebo praskliny.

Odvlhčovací systémy Munters zabraňují kondenzaci vysoušením vzduchu, který formu obklopuje. Energeticky účinný vysoušecí adsorpční odvlhčovač absorbuje a odstraňuje vlhkost ze vzduchu. Protože je vzduch suchý, nemůže na povrchu chlazené formy kondenzovat žádná vlhkost.

Výhody používání odvlhčovacích systémů Munters v provozech se vstřikováním plastů:

  • Kratší doby cyklů – někteří zákazníci udávají až 40% zvýšení výroby na stejných strojích jenom díky nižší teplotě chlazení.
  • Lepší vlastnosti dílů – rychlé zchlazení bez kondenzace dokáže vylepšit průhlednost a krystalickou strukturu dílů z PET.
  • Méně častá údržba formy – protože forma už není při každé dávce vystavována vodě, dochází k velkému snížení koroze jejího povrchu.
  • Žádná rez na vodicích kolících – suchý vzduch chrání i vodicí kolíky, takže zákazníci už nemusí zpomalovat výrobu nebo zastavovat drahé stroje kvůli rzi na přesných kluzných plochách.
  • Lepší povrchy dílů – díky suchému vzduchu už nedochází k poškození přesných detailů na povrchu dílů kondenzací a na povrchu nezůstává ani žádná voda, která by vadila při dokončovacích operacích.
  • Konzistentní plnění plánů výroby – díky neustálému přivádění vzduchu se správnými parametry mohou zákazníci vždy splnit plán výroby bez ohledu na počasí nebo roční období. 

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.