Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Plasty

Plasty

U většiny operací při vstřikování plastů musí být pro optimální výsledek teplota chladiva formy velmi nízká.

Toto rychlé chlazení formy znamená, že na jejím povrchu dochází ke kondenzaci vodních par z okolního vzduchu. Zkondenzovaná voda na formě způsobuje problém, protože forma začne korodovat. Způsobuje také problémy s kvalitou výrobku, na kterém zůstanou stopy od vody nebo praskliny.

Odvlhčovací systémy Munters zabraňují kondenzaci vysoušením vzduchu, který formu obklopuje. Energeticky účinný vysoušecí adsorpční odvlhčovač absorbuje a odstraňuje vlhkost ze vzduchu. Protože je vzduch suchý, nemůže na povrchu chlazené formy kondenzovat žádná vlhkost.

Výhody používání odvlhčovacích systémů Munters v provozech se vstřikováním plastů:

  • Kratší doby cyklů – někteří zákazníci udávají až 40% zvýšení výroby na stejných strojích jenom díky nižší teplotě chlazení.
  • Lepší vlastnosti dílů – rychlé zchlazení bez kondenzace dokáže vylepšit průhlednost a krystalickou strukturu dílů z PET.
  • Méně častá údržba formy – protože forma už není při každé dávce vystavována vodě, dochází k velkému snížení koroze jejího povrchu.
  • Žádná rez na vodicích kolících – suchý vzduch chrání i vodicí kolíky, takže zákazníci už nemusí zpomalovat výrobu nebo zastavovat drahé stroje kvůli rzi na přesných kluzných plochách.
  • Lepší povrchy dílů – díky suchému vzduchu už nedochází k poškození přesných detailů na povrchu dílů kondenzací a na povrchu nezůstává ani žádná voda, která by vadila při dokončovacích operacích.
  • Konzistentní plnění plánů výroby – díky neustálému přivádění vzduchu se správnými parametry mohou zákazníci vždy splnit plán výroby bez ohledu na počasí nebo roční období. 

Typové studie

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.