Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
AT_case_coaterjemopharm.jpg

Dokonalé tabletování a lisování

Když jsou citlivé produkty, prášky a tablety vystaveny vysoké vlhkosti, mohou ztrácet kvalitu a trvanlivost. Slepují se, plesniví nebo se rozpadají. Dochází k ucpávání trubek a strojů a blokování výroby.

Při vytváření dokonalých granulátů pro procesy jako tabletování, kde je potřeba konkrétní struktura materiálu, zajišťuje zvyšování nebo snižování vlhkosti v řízeném prostředí hladký průběh procesu bez přerušení.

Když už vytvoříte sypký granulát, další řízení vlhkosti v tabletovací soustavě zabrání případným výpadkům linky. Udržování suchého vzduchu v okolí lisů a násypek zajišťuje nepřetržitý tok produktu.

Deformované nebo drolící se tablety či ucpané formy jsou už minulostí. Nánosy prachu lze odstraňovat za provozu, takže nedochází k přerušení výroby a odstávky nutné pro údržbu jsou minimální.

Řízení produkčního prostředí pomocí řešení pro úpravu vzduchu od společnosti Munters pomáhá předcházet problémům a udržovat stabilní a plně řízené produkční prostředí po celý rok. Lze udržovat vysokou kvalitu produktů při současném zvyšováním objemu výroby, snižování počtu neplánovaných přerušení výroby a šetření času a peněz.

  • Předchází ulpívání produktu
  • Méně odstávek
  • Vyšší výrobní kapacita
  • Méně odpadu, nižší potřeba čištění
  • Lepší hygiena
  • Udržování vysoké kvality

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.