Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
DryingCabinet_Carletti_web.jpg

sušení produktů

Nejběžnějším způsobem sušení produktů je přivádění horkého vzduchu, který odpaří vlhkost obsaženou v produktu. To ovšem není ideální, protože zvýšení tepla a vlhkosti zvyšuje riziko růstu plísní a hub.

. Ty pak mohou způsobovat korozi strojních zařízení a nadměrné teplo může poškodit sušený produkt. S použitím odvlhčovačů Munters lze udržovat konstantní podmínky a předcházet vzniku destruktivního prostředí.

Procesy sušení produktů, jako je sušení rozprašováním a systémy s fluidní vrstvou, lze významně optimalizovat pomocí energeticky úsporných a vysoce hygienických řešení odvlhčování od společnosti Munters.

Sušení produktů, jako jsou např. salámy, ovoce a sýry, vyžaduje řízení úrovně vlhkosti, aby se předešlo růstu mikroorganismů a bylo možno zajistit reprodukovatelné sušicí cykly po celý rok.

Prevence růstu plísní a hub pomocí odvlhčování
Nejběžnějším způsobem sušení produktů je přivádění horkého vzduchu, který odpaří vlhkost obsaženou v produktu. To ovšem není ideální, protože zvýšení tepla a vlhkosti zvyšuje riziko růstu plísní a hub. Ty pak mohou způsobovat korozi strojních zařízení a potenciální poškození sušeného produktu teplem.

Řízení úrovně vlhkosti prostřednictvím odvlhčování od společnosti Munters zajišťuje konstantní podmínky po celý rok a vede k lepšímu hygienickému prostředí bez růstu mikroorganismů.

Sušení rozprašováním a systémy s fluidní vrstvou

Při náročných procesech sušení mléka, kávy, kvasnic atd. ve sprchových věžích a systémech s fluidní vrstvou jsou hlavními problémy hygiena a spotřeba energie.

Při adsorpci je vzduch ve speciálně navrženém rotoru Quantum™ odvlhčován až o 14 g/kg a zároveň je zahříván, aby mohl mít následný ohřívač procesního vzduchu menší rozměry nebo být omezený.

spraydrier_CopyrightGEA_Niro_jpg.jpg

Výhody:

  • Rychlejší procesy sušení ve sprchových věžích, systémech s fluidní vrstvou a při potahování = větší kapacita výroby
  • Speciálně navržený baktericidní rotor Quantum™ s vysokým DeltaX
  • Úspora energie až 25 % při sušení ve sprchových věžích díky eliminaci předřazeného chlazení
  • Lepší hygiena díky eliminaci mokrých povrchů

Zdraví, bezpečnost a hygiena

zákazníků jsou pro společnost Munters velmi důležité, což je vidět na konstrukci rotorů Munters. Naše rotory průběžně procházejí nezávislými testy. Švédský institut pro potraviny a biotechnologii (SIK) prokázal, že mají baktericidní i fungicidní vlastnosti. 

Downloads

Typ souboru
Soubor
Velikost

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.