Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
BW Spot Guy with Rotor Sample.jpg

Industrial Drying

Nejběžnějším způsobem sušení produktů je přivádění horkého vzduchu, který odpaří vlhkost obsaženou v produktu.

To ovšem není ideální, protože zvýšení tepla a vlhkosti zvyšuje riziko růstu plísní a hub. Ty pak mohou způsobovat korozi strojních zařízení a nadměrné teplo může poškodit sušený produkt.

Vysoušecí odvlhčovače Munters odebírají vlhkost ze vzduchu tím, že na povrchu sušidla vytvářejí oblast s nízkým tlakem páry. Tlak vyvíjený vodou ve vzduchu je vyšší, takže se molekuly vody přesouvají ze vzduchu do sušidla a vzduch se odvlhčuje.

Když sušidlo odebere vlhkost z okolního vzduchu, je suchý vzduch vypuštěn do procesní oblasti a proud regeneračního vzduchu odnese vlhký vzduch ven.

Základní myšlenka vysoušecího kola (rotoru) Munters je velmi jednoduchá:

Vzduch prochází strukturou rotoru a vzdušná vlhkost se absorbuje do sušidla. Po opuštění rotoru je vzduch suchý.

S použitím odvlhčovačů Munters lze udržovat konstantní podmínky a předcházet vzniku destruktivního prostředí. Spolu s tím se zlepšují zdravotní, bezpečnostní a hygienické podmínky pro zákazníky.

Rotorprinciple_Basic_01a_GB.jpg

.

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.