Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
Thinkstock - Gas Cleaning.jpg

Čištění plynu

Zvyšující se schopnost mokrých praček plynu odstraňovat znečišťující látky z proudů plynů v průmyslových procesech vyžaduje efektivní odlučovače mlhy, které odstraňují unášenou mycí kapalinu.

Požadavky na rychlost procesu často vedou k vysokým rychlostem plynu a to zas může způsobovat přenos kapaliny. Tato kapalina může být velmi agresivní. Efektivní odlučování těchto tekutin a prevence přenosu kapiček zajistí ochranu následných součástí před poškozením, které by mohlo vést k výpadkům procesu.

Tato technika se ve značné míře používá již více než 30 let, ale hodnocení parametrů konstrukce je komplikovaný proces a nevhodné zařízení může snížit efektivitu procesu. Společnost Munters je odborníkem v oblasti vlhkosti a odlučování mlhy, který nabízí širokou škálu standardních i na míru přizpůsobených řešení pro nové i dodatečné instalace. Tyto odlučovače mlhy jsou k dispozici ve variantách z polypropylenu, PVC, PVDF, nerezové oceli a dalších materiálů. Lze je instalovat jako dvou- nebo třístupňové systémy s vysokým zatížením částicemi. 

Výhody pro zákazníka:

  • Efektivní odlučování unášených mycích kapalin
  • Vysoká účinnost i při vysokých rychlostech plynu
  • Snadná instalace a údržba
  • Nové i dodatečné instalace

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.