Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
shutterstock_14882644-color-screen.jpg

plnění a balení

Optimalizované prostředí pro plnění a balení

Produkty balené ve volumetrických plnicích strojích jsou rozdělovány do obalů tak, že plněná nádoba přechází přes otvor a produkt je korytem uvolňován do obalu.

U takového zařízení může vznikat problém s lepkavým produktem nebo ledem, který ulpívá na dávkovacím mechanismu a blokuje činnost, což vede k nerovnoměrnému dávkování do obalů.

Společnost Munters předchází ulpívání nebo přimrzání produktu na plnicím a balicím zařízení pomocí vysoušecího odvlhčovače.

Antibiotické prášky musí být před uzavřením lahvičky chráněny před kontaminací. Vysoušecí odvlhčovač v oblasti plnění lahvičky řídí vlhkost a snižuje riziko růstu bakterií. To pomáhá nejen udržovat sterilní podmínky, ale rovněž podporuje optimální fungování zařízení.

Šumivé prášky a hygroskopické produkty je nutno balit v dostatečně suchém prostředí, aby se předešlo předčasné aktivaci nebo zkažení ingrediencí a produktů.

Odborné know-how společnosti Munters v oblasti řízení prostředí pomáhá společnostem zajišťovat kvalitu produktů a plnit předpisy GMP a HACCAP.

U strojů k balení blisterů a potravin může docházet k nenadálým výpadkům, když jsou vystaveny vlhkým podmínkám. Vysoká vlhkost snižuje rychlost balicích a obalovacích strojů, které pracují s přesnými tolerancemi, a je nutno vyvarovat se absorpce vlhkosti obalovým materiálem, jinak dochází ke zpomalování procesů.

Příjem vlhkosti rovněž ovlivňuje skladovatelnost a trvanlivost většiny produktů. Řízení vlhkosti může udržet neporušenost obalů a produktů, která je nezbytně důležitá pro kvalitní balení a prosloužení trvanlivosti.

  • Předchází ulpívání produktu při přepravě
  • Rychlejší plnění
  • Přesné vážení
  • Méně odstávek
  • Vyšší výrobní kapacita
  • Nedochází k zastavování balicích linek kvůli lepivým produktům
  • Méně odpadu, nižší potřeba čištění
  • Lepší hygiena
  • Udržování vysoké kvality
  • Delší trvanlivost produktu

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.