Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
Solutions - Mist Elimination1.jpg

Odpařování

Tepelné oddělování produktů odpařováním je široce používané v celém zpracovatelském průmyslu. Účel extrakce se při každém použití liší, ale konečný cíl je vždy stejný – získat větší množství produktů s menšími výdaji energie a surovin.

Tyto průmyslové procesy odpařování jsou obvykle vícestupňové. Rozpouštědlo se odpařuje postupně a produktová fáze se v průběhu procesu stává viskóznější a koncentrovanější. To samo o sobě zvyšuje riziko poškození následných zařízení v případě přenosu.

Každá jednotlivá kapka, která se při procesu ztratí, navíc představuje ztrátu suroviny a energie. V procesu odpařování hrají kriticky důležitou roli účinné odlučovače mlhy, které zároveň chrání výrobní zařízení za odpařovačem a snižují ztrátu produktu.

Buničina a papír

Černý louh, který vzniká při rozvlákňování dřeva, obsahuje vysokou koncentraci chemikálií a pevných dřevních vláken. Vícestupňové odpařování následované účinnou eliminací mlhy, která zvládá vysoké rychlosti, může zajistit získání až 70 % suchého materiálu společně s chemikáliemi, které se při procesu používají.

Výroba cukru

Při rafinaci cukru, ať z cukrové řepy nebo cukrové třtiny, vzniká problém s viskozitou. Koncentrace produktu v procesu odpařování vyžaduje efektivní konstrukci lopatek odlučovače, aby byl produkt zachytáván a získáván efektivně bez ucpávání.

Odsolování

Proces odsolování obecně vyžaduje zpracovávání velkých objemů vysokou rychlostí. K tomu jsou potřeba odlučovače mlhy, které fungují efektivně při vysoké rychlosti průtoku a jsou rovněž schopny odolávat vysoce korozivní povaze solného kondenzátu.

Destilace

V lihovarském průmyslu je velmi důležité předvídatelné, efektivní získávání produktu s vysokou hodnotou. Široká nabídka materiálů profilu odlučovače mlhy rovněž zaručuje, že nebude docházet k reakci s produktem.

Obecné výhody speciálních odlučovačů mlhy:

  • Vysoká účinnost při vysoké rychlosti
  • Vysoká odolnosti proti korozi
  • Předvídatelný výkon
  • Efektivní, předvídatelné získávání produktu
  • Flexibilní instalace – hodí se pro jakoukoli nádobu
  • Výběr materiálu

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.