Ask a question!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Close
Broiler sheds

Řízení prostředí (hospodářská zvířata a skleníky)

Nemůžete využít prostředí venku, ale řízením klimatu v uzavřeném prostředí lze vytvořit a trvale udržovat optimální podmínky pro růst. Ve společnosti Munters tomu říkáme „Vaše dokonalé prostředí“.

Prostředí má dopad na produktivitu skleníků a chovů hospodářských zvířat a dokonalých podmínek lze dosáhnout bez ohledu na to, ve kterém podnebném pásu se váš provoz nachází.  Používají se různé metody, ale ne všechny jsou stejně efektivní, konzistentní nebo úsporné. Takže rozhodnutí vaší společnosti ohledně návrhu a vybavení produkčního prostředí, ať už jde o chov hospodářských zvířat nebo zahradnictví, bude ovlivňovat produktivitu ještě dlouho po dokončení projektu.

Společnost Munters nabízí osvědčené a uznávané ochranné známky CELdek®, Euroemme® a Aerotech®, které vám a vašemu podniku pomohou dosáhnout optimálních růstových podmínek. Připravíme řešení systému na míru, které konzistentně a úsporně uspokojí vaše potřeby týkající se prostředí a jeho řízení.

Farmer working in the dairy barn
Pigs in a finishing unit
Climate control of broilers

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.