Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Zásady boje proti podvodům

Zásady boje proti podvodům společnosti Munters poskytují vodítko pro zjišťování a prevenci podvodů proti společnosti Munters. Podporujeme zásadové chování zaměstnanců poskytováním pravidel a postupováním odpovědnosti za rozvoj kontrolních mechanismů a vedení vyšetřování. Představenstvu bude v pravidelných intervalech předkládána zpráva o podezřeních na nesprávné jednání.

Platnost zásad

Tyto zásady platí pro jakékoli podvodné jednání zahrnující zaměstnance, jakož i akcionáře, konzultanty, smluvní partnery, prodejce externí zprostředkovatele a jiné strany, které mají obchodní vztah se společností Munters.

Vyšetřování jakéhokoli podvodu bude provedeno bez ohledu na postavení, funkci nebo vztah dané osoby ke společnosti Munters.

Příklady podvodu

K záležitostem, které by měly být nahlášeny, kromě jiného patří případy, kdy se personál dopustí nebo se pokusí dopustit:

  • jakéhokoli nečestného nebo podvodného jednání,
  • padělání nebo pozměňování dokumentů či účtů,
  • zpronevěry finančních prostředků, zásob nebo jiných aktiv,
  • nečestného jednání při zpracování nebo vykazování peněz či finančních transakcí,
  • profitování z pracovní funkce,
  • prozrazení pracovních činností nebo informací za odměnu,
  • přijímání nebo požadování nějaké hodnoty od třetích stran na základě pracovního funkce nebo povinností,
  • krádeže nebo zneužití majetku, zařízení nebo služeb.

Zásady boje proti podvodům

Veškeré skupiny manažerů jsou odpovědné za zjišťování a prevenci podvodů a jiného nesprávného jednání. Podvod je definován jako úmyslné, nepravdivé vyjádření nebo zamlčení podstatných skutečností s cílem přimět jinou osobu, aby na jejich základě jednala a způsobila si tak újmu.

Všichni zaměstnanci jsou povinni nahlásit jakékoli nesprávné jednání, kterého si všimnou.

Zjišťování a prevence podvodů je průběžnou činností každého manažerského týmu a bude předmětem hlášení a rozboru při hodnocení činnosti podniku a na zasedání místního představenstva.

Každý člen manažerského týmu musí znát typy nesprávného jednání, které se mohou vyskytnout v jeho oblasti působnosti, a dávat pozor na jakékoli známky nesprávného jednání.

Nenahlášení podezření na podvod nebo nesprávné jednání může mít za následek disciplinární potrestání.

Jakékoli zjištění nesprávného jednání nebo podezření na nesprávné jednání musí být neprodleně nahlášeno finančnímu řediteli, který informuje generálního ředitele a představenstvo. Hlášení lze rovněž zaslat přímo generálnímu řediteli nebo předsedovi představenstva. Budou přijata i anonymní hlášení.

Nesprávné jednání bude neprodleně nahlášeno příslušným orgánům.

Všichni zaměstnanci společnosti Munters musí plně spolupracovat s interními i externími vyšetřovateli. Pokud tak neučiní, budou disciplinárně potrestáni.

Společnost Munters vždy vynaloží veškeré úsilí, včetně právních kroků všech úrovní, aby získala veškeré prostředky, které byly kvůli podvodu ztraceny. Jakýkoli zaměstnanec, který se účastnil podvodného jednání, bude neprodleně disciplinárně potrestán – což může zahrnovat i propuštění – a soudně stíhán.

 

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.