Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close
Man Rappelling_Thinkstock_78817268_1200x600.jpg

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Zásady týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Společnost Munters se zavázala provozovat všechny své činnosti způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a splňuje všechny předpisy. Neustále se snažíme omezovat rizika a hledáme příležitosti k vytváření bezpečnějšího, zdravějšího a ekologičtějšího pracovního prostředí pro naše zaměstnance, zákazníky, komunity i celé okolní prostředí. Toho dosahujeme prostřednictvím silného vedení, týmové práce a neustálé snahy o zlepšování se ve všem, co děláme.

  • Společnost Munters se zavázala dodržovat všechny regionální ekologické, zdravotní a bezpečnostní předpisy.
  • Výrobní závody Munters musí mít v rámci svého fungování vypracován písemný Program řízení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Ten stanoví postupy, programy a seznamy rizikových aspektů k zajištění shody a aktivnímu předcházení zraněním, nehodám a znečištění životního prostředí.
  • Společnost Munters je odhodlána aktivně pořádat školení a komunikovat ohledně našich zásad, programů a postupů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti pro všechny zaměstnance Munters.

Cíle a úkoly

Firemní cíle v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti pro výrobní lokality: (výchozí stav 2013, cílový stav na konci 2015)

Povinností vedoucího provozu z každé výrobní lokality je stanovit a implementovat relevantní úkoly ke splnění následujících cílů a úkolů:

  • Zavedení Programu řízení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti
  • Podpora neustálého zlepšování prostřednictvím seznamu rizik zařízení se stanovenými prioritami
  • Omezení počtu zaznamenávaných zranění o 10 % (tj. externí lékařské ošetření, ztracené pracovní dny, omezená činnost) 
  • Snížení spotřeby energie a/nebo zlepšení efektivity procesů či závodu (např. elektřina, NG, LP)
  • Snížení spotřeby vody a/nebo plýtvání vodou v procesech nebo závodu (omezení, opětovné použití, recyklace nebo generování)
  • Omezení odpadu ukládaného na skládky (omezení, opětovné použití nebo recyklace)

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.