Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

carl-munters-next to-an-aeroplane.jpg

Historie společnosti Munters

Jádrem činnosti společnosti Munters je vlhkost, která existuje ve vzduchu okolo nás. Znalosti Carla Munterse v oblasti termodynamiky vyústily v polovině 50. let 20. století v inovace spočívající v tom, že vlhkost vzduchu lze regulovat pomocí metod založených na přírodních zákonech.

V roce 1955 založil slavný švédský vynálezce a podnikatel Carl Munters (1897–1989) spolu s Marcusem Wallenbergem a dvěma dalšími lidmi společnost Munters. Jeho původní myšlenkou bylo vyvinout klimatizační systém využívající odpařovací chlazení a odvlhčování. Klíčovými vyvíjenými součástmi systému byly vysoušecí kolo a odpařovací desky. Vpravo je náčrt jeho prvního rotoru, který je základem odvlhčování. 

 

Historie

20. léta 20. století

V roce 1923 vynalezli Carl Munters a Baltzar von Platen první chladicí zařízení bez pohyblivých součástí a práva k tomuto vynálezu přecházejí na společnost Electrolux. Využívají jejich globální organizaci marketingu na vysavače k současnému prodeji chladniček. Carl Munters získal za svůj život více než 1000 patentů.

40. léta 20. století

Již v roce 1947 začíná fungovat laboratoř ve Stocksundu, kde Carl Munters žil, a malý tým zaměstnanců vedený Carlem začíná pracovat na vývoji a vynálezech souvisejících s Muntersovým podnikáním.

50. léta 20. století

Chlazení pomocí tepla vyústilo v projekt DesiCoolTM: rotory pro odvlhčování a tepelné výměníky a konstrukce pro zvlhčování/chlazení. První velký odvlhčovač udělal od předchozí velikosti obrovský pokrok. Snímek ukazuje, jak je nové zařízení před dodáním testováno ve vlastní zahradě Carla Munterse.


1955 – založení společnosti Carl Munters & Co. Švédský vynálezce a podnikatel Carl Munters (1897–1989) založil spolu se třemi dalšími lidmi společnost Munters. Investory byli:

  • Carl Munters (investoval 1 254 000 SEK)
  • Marcus Wallenberg (osobně investoval 1 254 000 SEK)
  • Carl Gustaf Wicander, majitel korkové továrny Wicander (investoval 396 000 SEK)
  • Erling Berner, inženýr a majitel společnosti Christian Berner AB v Gothenburgu, výrobce izolace (investoval 396 000 SEK)

Na zasedáních měl Munters 2 hlasy, Wallenberg 2 hlasy, Wicander jeden hlas a Berner 1 hlas.

Ve svých předchozích projektech, které zahrnovaly výrobu izolačních materiálů jako lepenka nebo plastová pěna, měl Carl Munters partnerský vztah s Wicanderem a Bernerem v rámci společnosti WMB Insulation Company.
Původní myšlenkou Carla Munterse bylo vyvinout klimatizační systém využívající odpařovací chlazení a odvlhčování. Klíčovými vyvíjenými součástmi systému byly vysoušecí kolo a odpařovací desky. Vpravo je náčrt jeho prvního rotoru, který je základem odvlhčování.

1958 – Průlom pro odvlhčovače. Švédská armáda chce decentralizovat mobilizační sklady a objednává 200 odvlhčovačů. Výstavba skladů v průběhu let pokračuje a obranné organizace po celém světě začínají používat odvlhčovače ve velkém.

60. léta 20. století

Munters začíná podnikat s produkty pro odpařovací chlazení ve Fort Myers v USA a uzavírá licenční smlouvy na výrobu odvlhčovačů v americkém Amesbury.

1964 – Na trh přichází M100 – nejprodávanější odvlhčovač všech dob.

1968 – Z MCS se stává samostatný podnik.

Bylo vytvořeno logo Munters.

70. léta 20. století

Pokračovala expanze na nové trhy prostřednictvím dceřiných společností a licencí. Na konci 70. let společnost změnila strategii, protože některé patenty přestávaly platit. Postupně se rozšiřoval sortiment produktů a aplikací a distribuce se rozšířila na většinu území Evropy, Severní Ameriky a Japonska, z velké části prostřednictvím licenčních ujednání se třetími stranami. Byla vytvořena mezinárodní síť zástupců. Pozornost byla zaměřována na energeticky úsporné aplikace.

1973 – Ropná krize přináší náhlé a silné požadavky na úspory energie. Společnost stojí před zcela novým tržním potenciálem.

1974 – Společnost Incentive AB přebírá firmu Munters. Dochází k tomu krátce poté, co Carl Munters odchází do důchodu a přestává firmu aktivně řídit.

1976 – Průlomová objednávka společnosti Agfa na odvlhčovače pro výrobu filmů. Pro výrobu fotografických filmů se technologie stává kriticky důležitou.

80. léta 20. století

Široká mezinárodní expanze. Formuje se moderní společnost Munters prostřednictvím akvizice zástupců. Došlo k převzetí většiny držitelů licencí. Podnikání MCS se rozšiřuje do několika zemí, kde působí společnost Munters.

1987 – Munters začíná podnikat v Japonsku.

1988 – Munters získává jedinečnou švédskou technologii čištění vzduchu. Výrobky ZEOL jsou dále vyvíjeny s technologií rotorů Munters a pomáhají zlepšovat životní prostředí snižováním emisí rozpouštědel z průmyslových procesů.

1989 – Ve švédském Tobo se otevírá nový závod, který umožňuje nákladově efektivní výrobu nových rotorů s jedinečnými vlastnostmi pro různé aplikace.

Carl Munters umírá. Za svého života přihlásil téměř 1000 patentů.

90. léta 20. století

V 90. letech společnost Munters expandovala a stala se mezinárodní skupinou s vlastní organizací ve více než 25 zemích a výrobou ve více než 14 zemích. Hlavním tématem podnikání bylo postavení „odborníka na vlhkost“. Zaměření na ziskový růst. Na významu nabývají otázky životního prostředí, což klade základy pro produkty HumiCool. Společnost Munters se zaměřuje spíše na produkty než na základní komponenty.


1992 – V San Antoniu je vybudován nový závod, který soustředí aplikace pro odvlhčování, např. pro supermarkety a kluziště.

1997 – Společnost Munters je kótována na stockholmské burze cenných papírů.

1999 – Společnost Munters dokončuje největší akvizici v historii a získává italskou společnost Euroemme. Munters začíná nabízet kompletní chladicí systémy pro rychle rostoucí odvětví drůbežářství.

 

Počátek 21. století

2000 – Společnost Munters zakládá prodejní provozy v Thajsku a Koreji a otevírá závod CELdek® v Thajsku.

2001 – Munters získává společnost Aerotech, předního amerického dodavatele pro oblast zemědělství a zahradnictví.

2005 – Vytvoření globálních divizí a nové organizační struktury. Až do roku 2005 byla společnost Munters organizována do třech regionů – Severní a Jižní Amerika, Evropa a Asie. Tyto regiony pak byly rozděleny na tři produktové oblasti. Od poloviny roku 2005 je skupina řízena prostřednictvím tří globálních produktových divizí – Dehumidification, MCS a HumiCool. Tato změna byla úspěšná a přinesla vyšší hrubé marže a umožnila dosáhnout lepší koordinace procesu prodeje, který je zaměřen na mezinárodní zákazníky. Kromě toho nová organizační struktura přispěla k větší koncentraci portfolia produktů a silnější nabídce služeb.

2006 – Akvizice výrobce bodových ohřívačů SIAL rozšiřuje nabídku pro zákaznické segmenty vzduchotechniky a zemědělství/zahradnictví v rámci divize HumiCool. Je výsledkem strategie stát se poskytovatelem kompletních systému řízení prostředí pro zákazníky z oboru zemědělství.

2007 – Společnost Munters se stále více stává odborníkem na úpravu vnitřního vzduchu než odborníkem na vlhkost. Akvizice společnosti Des Champs Technologies se sídlem v USA Doplňuje sortiment produktů pro odvlhčování a posiluje postavení společnosti Munters coby předního dodavatele energeticky úsporných řešení řízení prostředí pro komerční budovy.

Munters získává firmy Danish Turbovent Agro A/S a Turbovent Environment A/S. Tyto firmy se zabývají ventilací v oblasti zemědělství.

2008 – Munters získává tureckého distributora produktů a služeb pro zemědělství, společnost Form, která se přejmenovává na Munters-Form.

Munters získává společnost Toussaint Nyssenne s cílem urychlit růst v oblasti energeticky úsporné úpravy vzduchu.

2010 – Společnost Munters se soustředí na hlavní podnikání a rozhodla se zbavit divize MCS. Tuto divizi kupuje přední firma financovaná soukromým kapitálem Triton. Transakce byla dokončena 1. října 2010.

Na konci roku koupil společnost Munters fond Nordic Capital Fund VII. 23. prosince 2010 byla společnost stažena z burzy cenných papírů.2011 – Munters získává většinový podíl v izraelské společnosti Rotem. Ta se specializuje na systémy řízení a správy pro zemědělské a zahradnické aplikace.

Munters a čínská společnost Keruilai podepsaly dohodu o společném podniku.

Jak vám můžeme pomoci?

Zpět na hlavní stránku
Po výběru potvrďte váš Cookie pravidla

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.

Platné ověření uživatele.

Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.